×
Chuyến bay
 • Tìm Kiếm Mới
 • Tìm kiếm Gần đây
 • Một chiều
 • Khứ hồi

Tìm kiếm Gần đây

  Chuyến bay giá rẻ từ Cần Thơ đến Hà Nội
  (Sửa đổi tìm kiếm)
  Thông báo Giá
  • Hãng hàng không
  • Chuyến bay
  • Lịch trình

  Chuyến bay giá rẻ từ Cần Thơ đến Hà Nội

  Airline Results Price View
  Hiện tất cả hãng hàng không Xem các chuyến bay
  Hahn Air 13 kết quả 6.379.500 Xem các chuyến bay
  VietJet Air 2 kết quả 7.860.000 Xem các chuyến bay
  Hàng không Quốc gia Việt Nam 3 kết quả 15.111.500 Xem các chuyến bay
  Khởi hành: Wed, 10 Jun Trở về: Sun, 14 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Wed, 10 Jun - Sun, 14 Jun
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  11:00 am HAN - 1:10 pm VCA
  6.378.500
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14332
  1:50 pm, 10 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 10 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  11:00 am
  2h 10m
  VCA
  1:10 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14331
  11:00 am, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  1:10 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Sun, 14 Jun Trở về: Tue, 14 Jul Cần Thơ đến Hà Nội Sun, 14 Jun - Tue, 14 Jul
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  11:00 am HAN - 1:10 pm VCA
  6.576.100
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14332
  1:50 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  11:00 am
  2h 10m
  VCA
  1:10 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14331
  11:00 am, 14 Jul Tue
  HAN Hà Nội
  1:10 pm, 14 Jul Tue
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Sun, 14 Jun Trở về: Tue, 14 Jul Cần Thơ đến Hà Nội Sun, 14 Jun - Tue, 14 Jul
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  Hahn Air 1 dừng 7h 10m
  6:45 am HAN - 1:55 pm VCA
  7.397.000
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14332
  1:50 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ Qua Đà Nẵng

  HAN
  6:45 am
  1h 15m
  DAD
  8:00 am
  4h 30m
  DAD
  12:30 pm
  1h 25m
  VCA
  1:55 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14339
  6:45 am, 14 Jul Tue
  HAN Hà Nội
  8:00 am, 14 Jul Tue
  DAD Đà Nẵng
  1h 15m
  4h 30m thời gian nghỉ tại Đà Nẵng (DAD)
  H14348
  12:30 pm, 14 Jul Tue
  DAD Đà Nẵng
  1:55 pm, 14 Jul Tue
  VCA Cần Thơ
  1h 25m
  Khởi hành: Sun, 14 Jun Trở về: Tue, 14 Jul Cần Thơ đến Hà Nội Sun, 14 Jun - Tue, 14 Jul
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  Hahn Air 1 dừng 6h 40m
  7:15 am HAN - 1:55 pm VCA
  7.548.900
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14332
  1:50 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ Qua Đà Nẵng

  HAN
  7:15 am
  1h 15m
  DAD
  8:30 am
  4h
  DAD
  12:30 pm
  1h 25m
  VCA
  1:55 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14341
  7:15 am, 14 Jul Tue
  HAN Hà Nội
  8:30 am, 14 Jul Tue
  DAD Đà Nẵng
  1h 15m
  4h thời gian nghỉ tại Đà Nẵng (DAD)
  H14348
  12:30 pm, 14 Jul Tue
  DAD Đà Nẵng
  1:55 pm, 14 Jul Tue
  VCA Cần Thơ
  1h 25m
  Khởi hành: Sun, 14 Jun Trở về: Tue, 14 Jul Cần Thơ đến Hà Nội Sun, 14 Jun - Tue, 14 Jul
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  Hahn Air 1 dừng 5h 25m
  8:30 am HAN - 1:55 pm VCA
  7.548.900
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14332
  1:50 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ Qua Đà Nẵng

  HAN
  8:30 am
  1h 15m
  DAD
  9:45 am
  2h 45m
  DAD
  12:30 pm
  1h 25m
  VCA
  1:55 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14128
  8:30 am, 14 Jul Tue
  HAN Hà Nội
  9:45 am, 14 Jul Tue
  DAD Đà Nẵng
  1h 15m
  2h 45m thời gian nghỉ tại Đà Nẵng (DAD)
  H14348
  12:30 pm, 14 Jul Tue
  DAD Đà Nẵng
  1:55 pm, 14 Jul Tue
  VCA Cần Thơ
  1h 25m
  Khởi hành: Sun, 14 Jun Trở về: Tue, 14 Jul Cần Thơ đến Hà Nội Sun, 14 Jun - Tue, 14 Jul
  VietJet Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  VietJet Air Bay thẳng 2h 10m
  11:00 am HAN - 1:10 pm VCA
  7.860.000
  vietjetair.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VJ462
  1:50 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  11:00 am
  2h 10m
  VCA
  1:10 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VJ461
  11:00 am, 14 Jul Tue
  HAN Hà Nội
  1:10 pm, 14 Jul Tue
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Wed, 10 Jun Trở về: Sun, 14 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Wed, 10 Jun - Sun, 14 Jun
  VietJet Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  VietJet Air Bay thẳng 2h 10m
  11:00 am HAN - 1:10 pm VCA
  7.860.000
  vietjetair.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VJ462
  1:50 pm, 10 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 10 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  11:00 am
  2h 10m
  VCA
  1:10 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VJ461
  11:00 am, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  1:10 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Sun, 14 Jun Trở về: Tue, 14 Jul Cần Thơ đến Hà Nội Sun, 14 Jun - Tue, 14 Jul
  Hahn Air 1 dừng 8h 40m
  2:35 pm VCA - 11:15 pm HAN
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  11:00 am HAN - 1:10 pm VCA
  7.953.800
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội Qua Đà Nẵng

  VCA
  2:35 pm
  1h 30m
  DAD
  4:05 pm
  5h 55m
  DAD
  10:00 pm
  1h 15m
  HAN
  11:15 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14347
  2:35 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  4:05 pm, 14 Jun Sun
  DAD Đà Nẵng
  1h 30m
  5h 55m thời gian nghỉ tại Đà Nẵng (DAD)
  H14389
  10:00 pm, 14 Jun Sun
  DAD Đà Nẵng
  11:15 pm, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  1h 15m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  11:00 am
  2h 10m
  VCA
  1:10 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14331
  11:00 am, 14 Jul Tue
  HAN Hà Nội
  1:10 pm, 14 Jul Tue
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Sun, 14 Jun Trở về: Tue, 14 Jul Cần Thơ đến Hà Nội Sun, 14 Jun - Tue, 14 Jul
  Hahn Air 1 dừng 8h 40m
  2:35 pm VCA - 11:15 pm HAN
  Hahn Air 1 dừng 7h 10m
  6:45 am HAN - 1:55 pm VCA
  8.749.400
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội Qua Đà Nẵng

  VCA
  2:35 pm
  1h 30m
  DAD
  4:05 pm
  5h 55m
  DAD
  10:00 pm
  1h 15m
  HAN
  11:15 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14347
  2:35 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  4:05 pm, 14 Jun Sun
  DAD Đà Nẵng
  1h 30m
  5h 55m thời gian nghỉ tại Đà Nẵng (DAD)
  H14389
  10:00 pm, 14 Jun Sun
  DAD Đà Nẵng
  11:15 pm, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  1h 15m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ Qua Đà Nẵng

  HAN
  6:45 am
  1h 15m
  DAD
  8:00 am
  4h 30m
  DAD
  12:30 pm
  1h 25m
  VCA
  1:55 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14339
  6:45 am, 14 Jul Tue
  HAN Hà Nội
  8:00 am, 14 Jul Tue
  DAD Đà Nẵng
  1h 15m
  4h 30m thời gian nghỉ tại Đà Nẵng (DAD)
  H14348
  12:30 pm, 14 Jul Tue
  DAD Đà Nẵng
  1:55 pm, 14 Jul Tue
  VCA Cần Thơ
  1h 25m
  Khởi hành: Sun, 14 Jun Trở về: Tue, 14 Jul Cần Thơ đến Hà Nội Sun, 14 Jun - Tue, 14 Jul
  Hahn Air 1 dừng 8h 40m
  2:35 pm VCA - 11:15 pm HAN
  Hahn Air 1 dừng 6h 40m
  7:15 am HAN - 1:55 pm VCA
  8.926.600
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội Qua Đà Nẵng

  VCA
  2:35 pm
  1h 30m
  DAD
  4:05 pm
  5h 55m
  DAD
  10:00 pm
  1h 15m
  HAN
  11:15 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14347
  2:35 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  4:05 pm, 14 Jun Sun
  DAD Đà Nẵng
  1h 30m
  5h 55m thời gian nghỉ tại Đà Nẵng (DAD)
  H14389
  10:00 pm, 14 Jun Sun
  DAD Đà Nẵng
  11:15 pm, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  1h 15m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ Qua Đà Nẵng

  HAN
  7:15 am
  1h 15m
  DAD
  8:30 am
  4h
  DAD
  12:30 pm
  1h 25m
  VCA
  1:55 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14341
  7:15 am, 14 Jul Tue
  HAN Hà Nội
  8:30 am, 14 Jul Tue
  DAD Đà Nẵng
  1h 15m
  4h thời gian nghỉ tại Đà Nẵng (DAD)
  H14348
  12:30 pm, 14 Jul Tue
  DAD Đà Nẵng
  1:55 pm, 14 Jul Tue
  VCA Cần Thơ
  1h 25m
  Khởi hành: Sun, 14 Jun Trở về: Tue, 14 Jul Cần Thơ đến Hà Nội Sun, 14 Jun - Tue, 14 Jul
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  7:30 am HAN - 9:40 am VCA
  9.414.600
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14332
  1:50 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  7:30 am
  2h 10m
  VCA
  9:40 am
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1201
  7:30 am, 14 Jul Tue
  HAN Hà Nội
  9:40 am, 14 Jul Tue
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Sun, 14 Jun Trở về: Tue, 14 Jul Cần Thơ đến Hà Nội Sun, 14 Jun - Tue, 14 Jul
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  1:30 pm HAN - 3:40 pm VCA
  9.414.600
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14332
  1:50 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  1:30 pm
  2h 10m
  VCA
  3:40 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1203
  1:30 pm, 14 Jul Tue
  HAN Hà Nội
  3:40 pm, 14 Jul Tue
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Wed, 10 Jun Trở về: Sun, 14 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Wed, 10 Jun - Sun, 14 Jun
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  Nhiều hãng hàng không 1 dừng 4h 50m
  9:10 am HAN - 2:00 pm VCA
  13.620.700
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14332
  1:50 pm, 10 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 10 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ Qua Đà Nẵng

  HAN
  9:10 am
  1h 20m
  DAD
  10:30 am
  2h
  DAD
  12:30 pm
  1h 30m
  VCA
  2:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN165
  9:10 am, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  10:30 am, 14 Jun Sun
  DAD Đà Nẵng
  1h 20m
  2h thời gian nghỉ tại Đà Nẵng (DAD)
  H14348
  12:30 pm, 14 Jun Sun
  DAD Đà Nẵng
  2:00 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  1h 30m
  Khởi hành: Wed, 10 Jun Trở về: Sun, 14 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Wed, 10 Jun - Sun, 14 Jun
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  4:25 pm VCA - 6:35 pm HAN
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  11:00 am HAN - 1:10 pm VCA
  15.109.100
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  4:25 pm
  2h 10m
  HAN
  6:35 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1202
  4:25 pm, 10 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  6:35 pm, 10 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  11:00 am
  2h 10m
  VCA
  1:10 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14331
  11:00 am, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  1:10 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Wed, 10 Jun Trở về: Sun, 14 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Wed, 10 Jun - Sun, 14 Jun
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  7:30 am HAN - 9:40 am VCA
  15.109.100
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14332
  1:50 pm, 10 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 10 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  7:30 am
  2h 10m
  VCA
  9:40 am
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1201
  7:30 am, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  9:40 am, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Wed, 10 Jun Trở về: Sun, 14 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Wed, 10 Jun - Sun, 14 Jun
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  10:25 am VCA - 12:35 pm HAN
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  11:00 am HAN - 1:10 pm VCA
  15.109.100
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  10:25 am
  2h 10m
  HAN
  12:35 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1200
  10:25 am, 10 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  12:35 pm, 10 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  11:00 am
  2h 10m
  VCA
  1:10 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14331
  11:00 am, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  1:10 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Wed, 10 Jun Trở về: Sun, 14 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Wed, 10 Jun - Sun, 14 Jun
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  1:30 pm HAN - 3:40 pm VCA
  15.109.100
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14332
  1:50 pm, 10 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 10 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  1:30 pm
  2h 10m
  VCA
  3:40 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1203
  1:30 pm, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  3:40 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Wed, 10 Jun Trở về: Sun, 14 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Wed, 10 Jun - Sun, 14 Jun
  Hàng không Quốc gia Việt Nam 1 dừng 4h 35m
  9:35 am VCA - 2:10 pm HAN
  Hahn Air Bay thẳng 2h 10m
  11:00 am HAN - 1:10 pm VCA
  16.599.700
  tripsta.vn
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội Qua Phú Quốc

  VCA
  9:35 am
  50m
  PQC
  10:25 am
  1h 40m
  PQC
  12:05 pm
  2h 5m
  HAN
  2:10 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN8014
  9:35 am, 10 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  10:25 am, 10 Jun Wed
  PQC Phú Quốc
  50m
  1h 40m thời gian nghỉ tại Phú Quốc (PQC)
  VN7232
  12:05 pm, 10 Jun Wed
  PQC Phú Quốc
  2:10 pm, 10 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  2h 5m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  11:00 am
  2h 10m
  VCA
  1:10 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  H14331
  11:00 am, 14 Jun Sun
  HAN Hà Nội
  1:10 pm, 14 Jun Sun
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  • Khởi hành
   Đi đến
   Hãng hàng không
   Chuyến bay
   Máy bay
   T2
   T3
   T4
   T5
   T6
   T7
   CN
  • 10:25 AM
   12:35 PM
   VN1200
   321
   thu gọn
   Thứ hai
   Thứ ba
   Thứ tư
   Thứ năm
   Thứ sáu
   Thứ bảy
   Chủ nhật
  • 01:50 PM
   04:00 PM
   VJ462
   320
   thu gọn
   Thứ hai
   Thứ ba
   Thứ tư
   Thứ năm
   Thứ sáu
   Thứ bảy
   Chủ nhật
  • 04:25 PM
   06:35 PM
   VN1202
   321
   thu gọn
   Thứ hai
   Thứ ba
   Thứ tư
   Thứ năm
   Thứ sáu
   Thứ bảy
   Chủ nhật
  Lịch bay từ Hà Nội đến Cần Thơ