×
Chuyến bay
 • Tìm Kiếm Mới
 • Tìm kiếm Gần đây
 • Một chiều
 • Khứ hồi

Tìm kiếm Gần đây

  Chuyến bay giá rẻ từ Cần Thơ đến Hà Nội
  (Sửa đổi tìm kiếm)
  Thông báo Giá
  • Hãng hàng không
  • Chuyến bay

  Chuyến bay giá rẻ từ Cần Thơ đến Hà Nội

  Airline Results Price View
  Hiện tất cả hãng hàng không Xem các chuyến bay
  Hàng không Quốc gia Việt Nam 10 kết quả 24.119.000 Xem các chuyến bay
  Khởi hành: Thu, 11 Jun Trở về: Wed, 17 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Thu, 11 Jun - Wed, 17 Jun
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  4:30 pm VCA - 6:40 pm HAN
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  7:30 am HAN - 9:40 am VCA
  24.253.200
  airtickets24.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  4:30 pm
  2h 10m
  HAN
  6:40 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1202
  4:30 pm, 11 Jun Thu
  VCA Cần Thơ
  6:40 pm, 11 Jun Thu
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  7:30 am
  2h 10m
  VCA
  9:40 am
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1201
  7:30 am, 17 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  9:40 am, 17 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Thu, 11 Jun Trở về: Wed, 17 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Thu, 11 Jun - Wed, 17 Jun
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  4:30 pm VCA - 6:40 pm HAN
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  1:30 pm HAN - 3:40 pm VCA
  24.253.200
  airtickets24.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  4:30 pm
  2h 10m
  HAN
  6:40 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1202
  4:30 pm, 11 Jun Thu
  VCA Cần Thơ
  6:40 pm, 11 Jun Thu
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  1:30 pm
  2h 10m
  VCA
  3:40 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1203
  1:30 pm, 17 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  3:40 pm, 17 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Thu, 11 Jun Trở về: Wed, 17 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Thu, 11 Jun - Wed, 17 Jun
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  10:30 am VCA - 12:40 pm HAN
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  1:30 pm HAN - 3:40 pm VCA
  24.253.200
  airtickets24.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  10:30 am
  2h 10m
  HAN
  12:40 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1200
  10:30 am, 11 Jun Thu
  VCA Cần Thơ
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  1:30 pm
  2h 10m
  VCA
  3:40 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1203
  1:30 pm, 17 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  3:40 pm, 17 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Thu, 11 Jun Trở về: Wed, 17 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Thu, 11 Jun - Wed, 17 Jun
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  10:30 am VCA - 12:40 pm HAN
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  7:30 am HAN - 9:40 am VCA
  24.253.200
  airtickets24.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  10:30 am
  2h 10m
  HAN
  12:40 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1200
  10:30 am, 11 Jun Thu
  VCA Cần Thơ
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  7:30 am
  2h 10m
  VCA
  9:40 am
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1201
  7:30 am, 17 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  9:40 am, 17 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Thu, 11 Jun Trở về: Wed, 17 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Thu, 11 Jun - Wed, 17 Jun
  Hàng không Quốc gia Việt Nam 2+ dừng 6h 50m
  9:20 am VCA - 4:10 pm HAN
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  1:30 pm HAN - 3:40 pm VCA
  29.832.900
  airtickets24.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội Qua Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh

  VCA
  9:20 am
  50m
  PQC
  10:10 am
  1h 45m
  PQC
  11:55 am
  1h
  SGN
  12:55 pm
  1h 15m
  SGN
  2:10 pm
  2h
  HAN
  4:10 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1014
  9:20 am, 11 Jun Thu
  VCA Cần Thơ
  10:10 am, 11 Jun Thu
  PQC Phú Quốc
  50m
  1h 45m thời gian nghỉ tại Phú Quốc (PQC)
  VN1824
  11:55 am, 11 Jun Thu
  PQC Phú Quốc
  12:55 pm, 11 Jun Thu
  SGN Thành phố Hồ Chí Minh
  1h
  1h 15m thời gian nghỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)
  VN248
  2:10 pm, 11 Jun Thu
  SGN Thành phố Hồ Chí Minh
  4:10 pm, 11 Jun Thu
  HAN Hà Nội
  2h

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  1:30 pm
  2h 10m
  VCA
  3:40 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1203
  1:30 pm, 17 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  3:40 pm, 17 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Thu, 11 Jun Trở về: Wed, 17 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Thu, 11 Jun - Wed, 17 Jun
  Hàng không Quốc gia Việt Nam 2+ dừng 8h 40m
  9:20 am VCA - 6:00 pm HAN
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  7:30 am HAN - 9:40 am VCA
  29.832.900
  airtickets24.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội Qua Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh

  VCA
  9:20 am
  50m
  PQC
  10:10 am
  1h 45m
  PQC
  11:55 am
  1h
  SGN
  12:55 pm
  3h 5m
  SGN
  4:00 pm
  2h
  HAN
  6:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1014
  9:20 am, 11 Jun Thu
  VCA Cần Thơ
  10:10 am, 11 Jun Thu
  PQC Phú Quốc
  50m
  1h 45m thời gian nghỉ tại Phú Quốc (PQC)
  VN1824
  11:55 am, 11 Jun Thu
  PQC Phú Quốc
  12:55 pm, 11 Jun Thu
  SGN Thành phố Hồ Chí Minh
  1h
  3h 5m thời gian nghỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)
  VN254
  4:00 pm, 11 Jun Thu
  SGN Thành phố Hồ Chí Minh
  6:00 pm, 11 Jun Thu
  HAN Hà Nội
  2h

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  7:30 am
  2h 10m
  VCA
  9:40 am
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1201
  7:30 am, 17 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  9:40 am, 17 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Thu, 11 Jun Trở về: Wed, 17 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Thu, 11 Jun - Wed, 17 Jun
  Hàng không Quốc gia Việt Nam 2+ dừng 7h 40m
  9:20 am VCA - 5:00 pm HAN
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  1:30 pm HAN - 3:40 pm VCA
  29.832.900
  airtickets24.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội Qua Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh

  VCA
  9:20 am
  50m
  PQC
  10:10 am
  1h 45m
  PQC
  11:55 am
  1h
  SGN
  12:55 pm
  2h 5m
  SGN
  3:00 pm
  2h
  HAN
  5:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1014
  9:20 am, 11 Jun Thu
  VCA Cần Thơ
  10:10 am, 11 Jun Thu
  PQC Phú Quốc
  50m
  1h 45m thời gian nghỉ tại Phú Quốc (PQC)
  VN1824
  11:55 am, 11 Jun Thu
  PQC Phú Quốc
  12:55 pm, 11 Jun Thu
  SGN Thành phố Hồ Chí Minh
  1h
  2h 5m thời gian nghỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)
  VN250
  3:00 pm, 11 Jun Thu
  SGN Thành phố Hồ Chí Minh
  5:00 pm, 11 Jun Thu
  HAN Hà Nội
  2h

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  1:30 pm
  2h 10m
  VCA
  3:40 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1203
  1:30 pm, 17 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  3:40 pm, 17 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Thu, 11 Jun Trở về: Wed, 17 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Thu, 11 Jun - Wed, 17 Jun
  Hàng không Quốc gia Việt Nam 2+ dừng 6h 50m
  9:20 am VCA - 4:10 pm HAN
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  7:30 am HAN - 9:40 am VCA
  29.832.900
  airtickets24.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội Qua Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh

  VCA
  9:20 am
  50m
  PQC
  10:10 am
  1h 45m
  PQC
  11:55 am
  1h
  SGN
  12:55 pm
  1h 15m
  SGN
  2:10 pm
  2h
  HAN
  4:10 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1014
  9:20 am, 11 Jun Thu
  VCA Cần Thơ
  10:10 am, 11 Jun Thu
  PQC Phú Quốc
  50m
  1h 45m thời gian nghỉ tại Phú Quốc (PQC)
  VN1824
  11:55 am, 11 Jun Thu
  PQC Phú Quốc
  12:55 pm, 11 Jun Thu
  SGN Thành phố Hồ Chí Minh
  1h
  1h 15m thời gian nghỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)
  VN248
  2:10 pm, 11 Jun Thu
  SGN Thành phố Hồ Chí Minh
  4:10 pm, 11 Jun Thu
  HAN Hà Nội
  2h

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  7:30 am
  2h 10m
  VCA
  9:40 am
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1201
  7:30 am, 17 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  9:40 am, 17 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Thu, 11 Jun Trở về: Wed, 17 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Thu, 11 Jun - Wed, 17 Jun
  Hàng không Quốc gia Việt Nam 2+ dừng 7h 40m
  9:20 am VCA - 5:00 pm HAN
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  7:30 am HAN - 9:40 am VCA
  29.832.900
  airtickets24.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội Qua Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh

  VCA
  9:20 am
  50m
  PQC
  10:10 am
  1h 45m
  PQC
  11:55 am
  1h
  SGN
  12:55 pm
  2h 5m
  SGN
  3:00 pm
  2h
  HAN
  5:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1014
  9:20 am, 11 Jun Thu
  VCA Cần Thơ
  10:10 am, 11 Jun Thu
  PQC Phú Quốc
  50m
  1h 45m thời gian nghỉ tại Phú Quốc (PQC)
  VN1824
  11:55 am, 11 Jun Thu
  PQC Phú Quốc
  12:55 pm, 11 Jun Thu
  SGN Thành phố Hồ Chí Minh
  1h
  2h 5m thời gian nghỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)
  VN250
  3:00 pm, 11 Jun Thu
  SGN Thành phố Hồ Chí Minh
  5:00 pm, 11 Jun Thu
  HAN Hà Nội
  2h

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  7:30 am
  2h 10m
  VCA
  9:40 am
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1201
  7:30 am, 17 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  9:40 am, 17 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Thu, 11 Jun Trở về: Wed, 17 Jun Cần Thơ đến Hà Nội Thu, 11 Jun - Wed, 17 Jun
  Hàng không Quốc gia Việt Nam 2+ dừng 8h 40m
  9:20 am VCA - 6:00 pm HAN
  Hàng không Quốc gia Việt Nam Bay thẳng 2h 10m
  1:30 pm HAN - 3:40 pm VCA
  29.832.900
  airtickets24.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội Qua Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh

  VCA
  9:20 am
  50m
  PQC
  10:10 am
  1h 45m
  PQC
  11:55 am
  1h
  SGN
  12:55 pm
  3h 5m
  SGN
  4:00 pm
  2h
  HAN
  6:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1014
  9:20 am, 11 Jun Thu
  VCA Cần Thơ
  10:10 am, 11 Jun Thu
  PQC Phú Quốc
  50m
  1h 45m thời gian nghỉ tại Phú Quốc (PQC)
  VN1824
  11:55 am, 11 Jun Thu
  PQC Phú Quốc
  12:55 pm, 11 Jun Thu
  SGN Thành phố Hồ Chí Minh
  1h
  3h 5m thời gian nghỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)
  VN254
  4:00 pm, 11 Jun Thu
  SGN Thành phố Hồ Chí Minh
  6:00 pm, 11 Jun Thu
  HAN Hà Nội
  2h

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  1:30 pm
  2h 10m
  VCA
  3:40 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VN1203
  1:30 pm, 17 Jun Wed
  HAN Hà Nội
  3:40 pm, 17 Jun Wed
  VCA Cần Thơ
  2h 10m