×
Chuyến bay
 • Tìm Kiếm Mới
 • Tìm kiếm Gần đây
 • Một chiều
 • Khứ hồi

Tìm kiếm Gần đây

  Chuyến bay giá rẻ từ Cần Thơ đến Hà Nội
  (Sửa đổi tìm kiếm)
  Thông báo Giá
  • Hãng hàng không
  • Chuyến bay
  • Lịch trình

  Chuyến bay giá rẻ từ Cần Thơ đến Hà Nội

  Airline Results Price View
  Hiện tất cả hãng hàng không Xem các chuyến bay
  VietJet Air 3 kết quả 6.514.300 Xem các chuyến bay
  Khởi hành: Mon, 20 Apr Trở về: Sat, 25 Apr Cần Thơ đến Hà Nội Mon, 20 Apr - Sat, 25 Apr
  VietJet Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  VietJet Air Bay thẳng 2h 10m
  11:00 am HAN - 1:10 pm VCA
  6.518.000
  vietjetair.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VJ462
  1:50 pm, 20 Apr Mon
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 20 Apr Mon
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  11:00 am
  2h 10m
  VCA
  1:10 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VJ461
  11:00 am, 25 Apr Sat
  HAN Hà Nội
  1:10 pm, 25 Apr Sat
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Thu, 30 Apr Trở về: Wed, 6 May Cần Thơ đến Hà Nội Thu, 30 Apr - Wed, 6 May
  VietJet Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  VietJet Air Bay thẳng 2h 10m
  11:00 am HAN - 1:10 pm VCA
  6.936.000
  vietjetair.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VJ462
  1:50 pm, 30 Apr Thu
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 30 Apr Thu
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  11:00 am
  2h 10m
  VCA
  1:10 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VJ461
  11:00 am, 6 May Wed
  HAN Hà Nội
  1:10 pm, 6 May Wed
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  Khởi hành: Fri, 24 Apr Trở về: Sun, 3 May Cần Thơ đến Hà Nội Fri, 24 Apr - Sun, 3 May
  VietJet Air Bay thẳng 2h 10m
  1:50 pm VCA - 4:00 pm HAN
  VietJet Air Bay thẳng 2h 10m
  11:00 am HAN - 1:10 pm VCA
  7.068.000
  vietjetair.com
  Hiện Chi tiết

  Đi nước ngoài: Cần Thơ tới Hà Nội

  VCA
  1:50 pm
  2h 10m
  HAN
  4:00 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VJ462
  1:50 pm, 24 Apr Fri
  VCA Cần Thơ
  4:00 pm, 24 Apr Fri
  HAN Hà Nội
  2h 10m

  Trở về: Hà Nội tới Cần Thơ

  HAN
  11:00 am
  2h 10m
  VCA
  1:10 pm
  Hãng hàng không
  Chuyến bay số
  Từ
  Đến
  Trong khoảng
  VJ461
  11:00 am, 3 May Sun
  HAN Hà Nội
  1:10 pm, 3 May Sun
  VCA Cần Thơ
  2h 10m
  • Khởi hành
   Đi đến
   Hãng hàng không
   Chuyến bay
   Máy bay
   T2
   T3
   T4
   T5
   T6
   T7
   CN
  • 09:35 AM
   10:25 AM
   VN8014
   AT7
   1h thời gian nghỉ tại Phú Quốc (PQC)
   11:25 AM
   01:30 PM
   VN7238
   321
   thu gọn
   Thứ hai
   Thứ ba
   Thứ tư
   Thứ năm
   Thứ sáu
   Thứ bảy
   Chủ nhật
  • 10:25 AM
   12:35 PM
   VN1200
   321
   thu gọn
   Thứ hai
   Thứ ba
   Thứ tư
   Thứ năm
   Thứ sáu
   Thứ bảy
   Chủ nhật
  • 01:50 PM
   04:00 PM
   VJ462
   320
   thu gọn
   Thứ hai
   Thứ ba
   Thứ tư
   Thứ năm
   Thứ sáu
   Thứ bảy
   Chủ nhật
  • 04:25 PM
   06:35 PM
   VN1202
   321
   thu gọn
   Thứ hai
   Thứ ba
   Thứ tư
   Thứ năm
   Thứ sáu
   Thứ bảy
   Chủ nhật
   Nhiều lịch bay, xem chi tiết
   • Có giá trị giữa 29 Tháng ba - 29 Tháng tư
    Thứ hai
    Thứ ba
    Thứ tư
    Thứ năm
    Thứ sáu
    Thứ bảy
    Chủ nhật
   • Có giá trị giữa 01 Tháng năm - 01 Tháng năm
    Thứ hai
    Thứ ba
    Thứ tư
    Thứ năm
    Thứ sáu
    Thứ bảy
    Chủ nhật
   • Có giá trị giữa 02 Tháng năm - 11 Tháng năm
    Thứ hai
    Thứ ba
    Thứ tư
    Thứ năm
    Thứ sáu
    Thứ bảy
    Chủ nhật
   • Có giá trị giữa 12 Tháng năm - 04 Tháng mười
    Thứ hai
    Thứ ba
    Thứ tư
    Thứ năm
    Thứ sáu
    Thứ bảy
    Chủ nhật
  Lịch bay từ Hà Nội đến Cần Thơ