×
Khách sạn
 • Tìm Kiếm Mới
 • Tìm kiếm Gần đây
 • - +
 • - +

Tìm kiếm Gần đây

  Thành phố Hồ Chí Minh - 2 Khách, 1 Phòng
   -  (Sửa đổi tìm kiếm)
  thay đổi ngày thiết lập lại bộ lọc
  Bộ lọc
  Xem đầy đủ danh sách
  ×

  Save time !

  Filters help you save time when choosing where to stay. Try clicking on a few now...
  Sort by:
  • Giá
  • Đánh giá
  Xem đầy đủ danh sách
  • Empress Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Empress Hotel
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   426.600 - 792.200 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Khach san Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Khach san Quang Trung 60 Kém 10 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   212.500 - 233.700 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Le Duy Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Le Duy Hotel Tan Binh - Tan Son Nhat International Airport (SGN) 74 Xoàng 77 đánh giá “Khu vực lối vào không hay lắm.”
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   734.100 - 2.106.000 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Sheraton Saigon Hotel And Towers - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Sheraton Saigon Hotel And Towers District 1 - Dong Khoi 84 Rất tốt 477 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   3.080.600 - 7.337.100 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Hoang Phuong Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Hoang Phuong Hotel Quận 1 - Chợ Bến Thành 77 Tốt 10 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   712.700 - 833.900 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Caravelle Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Caravelle Hotel District 1 - Dong Khoi 89 Xuất sắc 1,065 đánh giá “Quản gia tuyệt vời. Gần Vận Tải Công Cộng.”
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   2.505.200 - 4.546.200 Giá cả trung bình/1 đêm
  • New World Saigon Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   New World Saigon Hotel District 1 - Dong Khoi 83 Rất tốt 1,159 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   1.814.100 - 2.776.800 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Brother Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Brother Hotel Quận Biình Tân/ Khu Công nghiệp Hàn Quốc đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   338.300 - 423.000 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Oscar Saigon Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Oscar Saigon Hotel District 1 - Dong Khoi 77 Tốt 1,022 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   759.500 - 1.195.500 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Duxton Hotel Saigon - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Duxton Hotel Saigon Tan Binh - Tan Son Nhat International Airport (SGN)
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   1.582.500 - 2.593.300 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Rex Hotel Saigon - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Rex Hotel Saigon District 1 - Dong Khoi 80 Rất tốt 518 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   1.914.000 - 3.143.300 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Trung Son Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Trung Son Hotel District 7 - Phu My Hung / South Saigon
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   463.800 - 512.500 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Budget Saigon Hostel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Budget Saigon Hostel 59 Kém 67 đánh giá “Các phòng nhỏ. Các phòng được giữ gìn kém.”
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   91.700 - 216.800 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Tuan Anh Backpackers Hostel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Tuan Anh Backpackers Hostel District 1 - Pham Ngu Lao / Tay Balo
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   162.300 - 384.700 Giá cả trung bình/1 đêm
  • 96 Bui Vien Guesthouse - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   96 Bui Vien Guesthouse Quận 1 - Phạm Ngũ Lão / Tây Ba-lô đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   278.000 - 342.100 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Elegant Hotel Saigon City - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Elegant Hotel Saigon City District 1 - Bui Thi Xuan / Ben Thanh
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   574.300 - 812.500 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Royal Hotel Saigon - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Royal Hotel Saigon District 1 - Dong Khoi 80 Rất tốt 541 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   647.000 - 1.910.800 Giá cả trung bình/1 đêm
  • City Hotel - 35 Luu Van Lang St. - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   City Hotel - 35 Luu Van Lang St.
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   568.400 - 758.200 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Saigon Backpackers Hostel @ Pham Ngu Lao - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Saigon Backpackers Hostel @ Pham Ngu Lao District 1 - Pham Ngu Lao / Tay Balo
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   148.200 - 470.400 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Tan Ha Nam Hotel - Riverside - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Tan Ha Nam Hotel - Riverside
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   531.600 - 564.100 Giá cả trung bình/1 đêm