×
Khách sạn
 • Tìm Kiếm Mới
 • Tìm kiếm Gần đây
 • - +
 • - +

Tìm kiếm Gần đây

  Thành phố Hồ Chí Minh - 2 Khách, 1 Phòng
   -  (Sửa đổi tìm kiếm)
  thay đổi ngày thiết lập lại bộ lọc
  Bộ lọc
  Xem đầy đủ danh sách
  ×

  Save time !

  Filters help you save time when choosing where to stay. Try clicking on a few now...
  Sort by:
  • Giá
  • Đánh giá
  Xem đầy đủ danh sách
  • Palace Hotel Saigon - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Palace Hotel Saigon District 1 - Dong Khoi 72 Xoàng 1,273 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   1.402.700 - 2.618.000 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Somerset Ho Chi Minh City Serviced Residence - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Somerset Ho Chi Minh City Serviced Residence District 1 - Dong Khoi 81 Rất tốt 892 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   2.089.800 - 2.835.300 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Blue Diamond Signature Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Blue Diamond Signature Hotel 85 Rất tốt 220 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   985.300 - 1.591.300 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Grand Silverland Hotel & Spa - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Grand Silverland Hotel & Spa 86 Xuất sắc 1,889 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   1.813.600 - 5.890.600 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Alagon Hotel & Spa - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Alagon Hotel & Spa 86 Xuất sắc 1,482 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   1.109.500 - 1.204.400 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Renaissance Riverside Hotel Saigon - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Renaissance Riverside Hotel Saigon Tan Binh - Tan Son Nhat International Airport (SGN) 83 Rất tốt 402 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   2.314.300 - 2.925.600 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Thuan Duc Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Thuan Duc Hotel Quận 1 - Phạm Ngũ Lão / Tây Ba-lô 73 Xoàng 138 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   305.200 - 327.000 Giá cả trung bình/1 đêm
  • An An II Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   An An II Hotel Quận 1 - Phạm Ngũ Lão / Tây Ba-lô 81 Rất tốt 282 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   649.600 - 653.900 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Ramana Saigon Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Ramana Saigon Hotel Ga Sài gòn - Kỳ Đồng 79 Tốt 378 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   856.200 - 973.300 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Hotel Majestic Saigon - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Hotel Majestic Saigon Tan Binh - Tan Son Nhat International Airport (SGN) 85 Rất tốt 2,943 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   2.166.100 - 3.635.300 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Saigon Domaine Luxury Residences - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Saigon Domaine Luxury Residences Tan Binh - Tan Son Nhat International Airport (SGN) 90 Xuất sắc 400 đánh giá “Thể Thao Bãi Biển tốt.”
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   2.768.600 - 3.665.200 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Liberty Hotel Saigon Parkview - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Liberty Hotel Saigon Parkview District 1 - Dong Khoi 80 Rất tốt 557 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   758.600 - 1.307.900 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Parkroyal Saigon Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Parkroyal Saigon Hotel Tan Binh - Tan Son Nhat International Airport (SGN) 82 Rất tốt 504 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   1.763.900 - 2.444.200 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Lavender Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Lavender Hotel Tan Binh - Tan Son Nhat International Airport (SGN) 79 Tốt 924 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   882.400 - 1.811.000 Giá cả trung bình/1 đêm
  • An An I Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   An An I Hotel Tan Binh - Tan Son Nhat International Airport (SGN) 83 Rất tốt 152 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   830.300 - 872.600 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Caravelle Saigon Hotel - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Caravelle Saigon Hotel District 1 - Dong Khoi 88 Xuất sắc 924 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   3.495.600 - 4.384.700 Giá cả trung bình/1 đêm
  • InterContinental Asiana Saigon Residences - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   InterContinental Asiana Saigon Residences Tan Binh - Tan Son Nhat International Airport (SGN) 92 Xuất sắc 608 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   4.493.900 - 4.938.400 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Eastin Grand Hotel Saigon - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Eastin Grand Hotel Saigon Tan Binh - Tan Son Nhat International Airport (SGN) 82 Rất tốt 462 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   1.875.300 - 2.665.100 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Hotel Nikko Saigon - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Hotel Nikko Saigon Quận 1 - Phạm Ngũ Lão / Tây Ba-lô 92 Xuất sắc 3,209 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   2.416.600 - 4.157.800 Giá cả trung bình/1 đêm
  • Elegant Hotel Saigon City - Thành phố Hồ Chí Minh Hotels
   Hiển Thị Chi Tiết
   Elegant Hotel Saigon City District 1 - Bui Thi Xuan / Ben Thanh 72 Xoàng 303 đánh giá
   • Ảnh chụp
   • Bản đồ
   735.700 - 1.380.500 Giá cả trung bình/1 đêm